Sisällysluettelo:

Onko oletettu adjektiivi?
Onko oletettu adjektiivi?
Anonim

Alla on mennyt partisiipin ja nykyisen partisiipin muotoja verbille olettaa, joita voidaan käyttää adjektiiveina tietyissä yhteyksissä. Perustuu olettamukseen, todennäköisyyteen, olettamukseen, hypoteesiin tai uskomukseen. Oletusten tekeminen; käyttäytyy sellaisena, joka olettaa, joka olettaa sen, mitä heidän ei ehkä pitäisi.

Onko presume substantiivi verbi tai adjektiivi?

verbi (käytetään objektin kanssa), oletettu, oletettu, oletettu. pitää itsestäänselvyytenä, olettaa tai olettaa: Oletan, että olet väsynyt ajon jälkeen. Laki. olettaa todeksi, jos päinvastaista näyttöä ei ole.

Onko olettama substantiivi vai verbi?

oletus substantiivi (USKUMINEN)

Oletetaanko adjektiivi?

pitää liikaa itsestäänselvyytenä; röyhkeä.

Onko oletettavasti sana?

pre·sum·ing adj. liiallinen ja ylimielinen itseluottamus tai sen osoittaminen; röyhkeä.

What is an Adjective | Parts of Speech Song for Kids | Jack Hartmann

What is an Adjective | Parts of Speech Song for Kids | Jack Hartmann
What is an Adjective | Parts of Speech Song for Kids | Jack Hartmann

Suositeltava: